این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Gary Cooper

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Gary Cooperمشاهده آثار این هنرمند : Gary Cooper
Gary Cooper
Won 2 Oscars. Another 12 wins & 7 nominations. See more awards »

دانلود فیلم I Am Not Your Negro 2016

Nominated for 1 Oscar. Another 22 wins & 41 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Cinema Paradiso 1988
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 23 wins & 26 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Last Remake of Beau Geste 1977
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Alias Jesse James 1959

دانلود فیلم Man of the West 1958
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Love in the Afternoon 1957
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 3 Golden Globes. Another 3 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Friendly Persuasion 1956
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Nominated for 6 Oscars. Another 5 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Court-Martial of Billy Mitchell 1955
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Garden of Evil 1954
درخواستی کاربران

دانلود فیلم High Noon 1952
ریلیز اختصاصی سایت

Won 4 Oscars. Another 13 wins & 10 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Along Came Jones 1945
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم For Whom the Bell Tolls 1943

Won 1 Oscar. Another 3 wins & 9 nominations. See more awards »