این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Sally Kirkland

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Sally Kirklandمشاهده آثار این هنرمند : Sally Kirkland
Sally Kirkland
Nominated for 1 Oscar. Another 10 wins & 4 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Los Angeles Overnight 2018
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Most Hated Woman in America 2017

دانلود فیلم Trash Fire 2016

2 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Buddy Solitaire 2016
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Suburban Gothic 2014

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Broken Roads 2012
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Division III: Football's Finest 2011
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Big Stan 2007

دانلود فیلم Factory Girl 2006
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Bruce Almighty 2003

7 wins & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Edtv 1999

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Player 1992

Nominated for 3 Oscars. Another 23 wins & 25 nominations. See more awards »