این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Jeffrey Combs

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Jeffrey Combsمشاهده آثار این هنرمند : Jeffrey Combs
Jeffrey Combs
4 wins & 5 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Scooby-Doo & Batman: the Brave and the Bold 2018

دانلود فیلم Suburban Gothic 2014

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Motivational Growth 2013

6 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Would You Rather 2012

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Parasomnia 2008
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Wizard of Gore 2007
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Abominable 2006

دانلود فیلم Beyond Re-Animator 2003
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Feardotcom 2002
ریلیز اختصاصی سایت

3 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم I Still Know What You Did Last Summer 1998

4 wins & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Frighteners 1996
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 10 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Castle Freak 1995
ریلیز اختصاصی سایت