این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Nora Ephron

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Nora Ephronمشاهده آثار این هنرمند : Nora Ephron
Nora Ephron
Nominated for 3 Oscars. Another 7 wins & 16 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Julie & Julia 2009

Nominated for 1 Oscar. Another 24 wins & 46 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Lucky Numbers 2000
ریلیز اختصاصی سایت

2 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم You've Got Mail 1998
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Nominated for 1 Golden Globe. Another 5 wins & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Michael 1996
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Mixed Nuts 1994
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Sleepless in Seattle 1993

Nominated for 2 Oscars. Another 4 wins & 17 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Husbands and Wives 1992
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Nominated for 2 Oscars. Another 12 wins & 13 nominations. See more awards »
دانلود فیلم My Blue Heaven 1990
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم When Harry Met Sally... 1989

Nominated for 1 Oscar. Another 4 wins & 16 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Crimes and Misdemeanors 1989
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 3 Oscars. Another 16 wins & 21 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Heartburn 1986
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Silkwood 1983
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 5 Oscars. Another 2 wins & 13 nominations. See more awards »