این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Albert Finney

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Albert Finneyمشاهده آثار این هنرمند : Albert Finney
Albert Finney
Nominated for 5 Oscars. Another 27 wins & 48 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Skyfall 2012

Won 2 Oscars. Another 65 wins & 120 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Bourne Legacy 2012

1 win & 11 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Bourne Ultimatum 2007

Won 3 Oscars. Another 26 wins & 39 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Before the Devil Knows You're Dead 2007

17 wins & 27 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Amazing Grace 2006

1 win & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم A Good Year 2006
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Corpse Bride 2005

Nominated for 1 Oscar. Another 9 wins & 28 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Ocean's Twelve 2004

3 wins & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Big Fish 2003
درخواستی کاربران

Nominated for 1 Oscar. Another 68 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Gathering Storm 2002
ریلیز اختصاصی سایت

Won 2 Golden Globes. Another 19 wins & 31 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Erin Brockovich 2000
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 31 wins & 58 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Traffic 2000

Won 4 Oscars. Another 69 wins & 84 nominations. See more awards »