این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Amy Madigan

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Amy Madiganمشاهده آثار این هنرمند : Amy Madigan
Amy Madigan
Nominated for 1 Oscar. Another 5 wins & 11 nominations. See more awards »

دانلود فیلم A Crooked Somebody 2017

دانلود فیلم Grey Lady 2017

دانلود فیلم Shirin in Love 2014
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Frontera 2014

دانلود فیلم Sweetwater 2013

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Future Weather 2012
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم That's What I Am 2011
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Virginia 2010

دانلود فیلم Once Fallen 2010
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Gone Baby Gone 2007

Nominated for 1 Oscar. Another 34 wins & 30 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Winter Passing 2005
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Laramie Project 2002
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 4 Primetime Emmys. Another 5 wins & 13 nominations. See more awards »