این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Michael O'Keefe

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Michael O'Keefeمشاهده آثار این هنرمند : Michael O'Keefe
Michael O'Keefe
Nominated for 1 Oscar. Another 1 win & 3 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Eye in the Sky 2015

3 wins & 9 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Finding Neighbors 2013
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم A Thousand Cuts 2012
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Too Big to Fail 2011

Nominated for 3 Golden Globes. Another 5 wins & 28 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Atlas Shrugged: Part I 2011
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Apartment 143 2011

دانلود فیلم Keith 2008
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Frozen River 2008

Nominated for 2 Oscars. Another 32 wins & 37 nominations. See more awards »
دانلود فیلم American Violet 2008

5 wins & 10 nominations. See more awards »
دانلود فیلم An American Crime 2007
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Nominated for 1 Golden Globe. Another 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Michael Clayton 2007

Won 1 Oscar. Another 26 wins & 110 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Hot Chick 2002

4 nominations. See more awards »