این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Aidan Quinn

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Aidan Quinnمشاهده آثار این هنرمند : Aidan Quinn
Aidan Quinn
Nominated for 2 Primetime Emmys. Another 2 wins & 11 nominations. See more awards »

دانلود فیلم If I Were You 2012
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Allegiance 2012
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Unknown 2011

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Flipped 2010

2 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Jonah Hex 2010

1 win & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The 5th Quarter 2010
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Sarah's Key 2010
ریلیز اختصاصی سایت

5 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم A Shine of Rainbows 2009

4 wins & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Wild Child 2008

دانلود فیلم Bury My Heart at Wounded Knee 2007
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 3 Golden Globes. Another 29 wins & 27 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Dark Matter 2007

دانلود فیلم Nine Lives 2005
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

9 wins & 10 nominations. See more awards »