این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Natasha Richardson

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Natasha Richardsonمشاهده آثار این هنرمند : Natasha Richardson
Natasha Richardson
3 wins & 3 nominations. See more awards »

دانلود فیلم The Wildest Dream 2010
ریلیز اختصاصی سایت

2 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Wild Child 2008

دانلود فیلم The White Countess 2005
ریلیز اختصاصی سایت

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Asylum 2005
ریلیز اختصاصی سایت

2 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Waking Up in Reno 2002
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Maid in Manhattan 2002
درخواستی کاربران

1 win & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Blow Dry 2001
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Parent Trap 1998

2 wins & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Nell 1994

Nominated for 1 Oscar. Another 5 wins & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Fat Man and Little Boy 1989
ریلیز اختصاصی سایت

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Gothic 1986
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Charge of the Light Brigade 1968
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 6 BAFTA Film Awards. Another 1 nomination. See more awards »