این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Ione Skye

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Ione Skyeمشاهده آثار این هنرمند : Ione Skye
Ione Skye
1 nomination. See more awards »

دانلود فیلم Heartthrob 2017
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Dear Eleanor 2016

دانلود فیلم Day Out of Days 2015
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Haunt 2013

دانلود فیلم The Santa Incident 2010
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Zodiac 2007

2 wins & 67 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Fever Pitch 2005
درخواستی کاربران

9 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Spin, Shoot & Run 2003
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Four Rooms 1995
درخواستی کاربران

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Wayne's World 1992

4 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Say Anything 1989

1 win & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم River's Edge 1986
ریلیز اختصاصی سایت

4 wins & 5 nominations. See more awards »