این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Gil Bellows

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Gil Bellowsمشاهده آثار این هنرمند : Gil Bellows
Gil Bellows
Won 1 Primetime Emmy. Another 3 wins & 5 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Dead Draw 2016
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Weepah Way for Now 2015
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Girl on the Edge 2015

13 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Life on the Line 2015

دانلود فیلم Leading Lady 2014
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Calling 2014
ریلیز اختصاصی سایت

4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Kill the Messenger 2014

3 wins & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Extraterrestrial 2014

1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Louis Cyr 2013
درخواستی کاربران

11 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Parkland 2013

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم House at the End of the Street 2012

1 win & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Unthinkable 2010
درخواستی کاربران