این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Michael B. Silver

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Michael B. Silverمشاهده آثار این هنرمند : Michael B. Silver
Michael B. Silver

دانلود فیلم To the Bone 2017

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم SIS 2008
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Seabiscuit 2003

Nominated for 7 Oscars. Another 6 wins & 37 nominations. See more awards »
دانلود فیلم I Am Sam 2001
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 8 wins & 10 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Playing by Heart 1998

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Eye for an Eye 1996

دانلود فیلم Higher Learning 1995
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Jason Goes to Hell: The Final Friday 1993
ریلیز اختصاصی سایت

3 nominations. See more awards »
دانلود سریال Instinct
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود سریال Law & Order True Crime
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود سریال Odd Mom Out

دانلود سریال Code Black
ریلیز اختصاصی سایت

3 wins & 6 nominations. See more awards »