این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Chris Bauer

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Chris Bauerمشاهده آثار این هنرمند : Chris Bauer
Chris Bauer
1 win & 1 nomination. See more awards »

دانلود فیلم Dismissed 2017

دانلود فیلم Money Monster 2016

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Sully 2016

Nominated for 1 Oscar. Another 12 wins & 31 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Wolves 2016

دانلود فیلم Tomorrowland 2015

2 wins & 17 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Conspirator 2010

2 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Diminished Capacity 2008
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Flags of Our Fathers 2006
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 2 Oscars. Another 15 wins & 24 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Broken Flowers 2005

5 wins & 12 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Keane 2004
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

2 wins & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم 61* 2001

Nominated for 1 Golden Globe. Another 4 wins & 25 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Animal Factory 2000
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »