این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Geoffrey Blake

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Geoffrey Blakeمشاهده آثار این هنرمند : Geoffrey Blake
Geoffrey Blake
1 nomination. See more awards »

دانلود فیلم Frost/Nixon 2008

Nominated for 5 Oscars. Another 21 wins & 71 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Cast Away 2000

Nominated for 2 Oscars. Another 15 wins & 33 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Edtv 1999

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Mighty Joe Young 1998

Nominated for 1 Oscar. Another 1 win & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Wag the Dog 1997

Nominated for 2 Oscars. Another 2 wins & 20 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Contact 1997

Nominated for 1 Oscar. Another 14 wins & 29 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The War at Home 1996
ریلیز اختصاصی سایت

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Apollo 13 1995

Won 2 Oscars. Another 24 wins & 56 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Forrest Gump 1994
ریلیز اختصاصی سایت

Won 6 Oscars. Another 40 wins & 67 nominations. See more awards »
دانلود فیلم FernGully: The Last Rainforest 1992

دانلود فیلم Critters 3 1991
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Men at Work 1990