این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Dwier Brown

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Dwier Brownمشاهده آثار این هنرمند : Dwier Brown
Dwier Brown

دانلود فیلم Locked Down 2010

دانلود فیلم Red Dragon 2002

4 wins & 10 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Gettysburg 1993
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Mom and Dad Save the World 1992
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Cutting Edge 1992

دانلود فیلم The Guardian 1990
ریلیز اختصاصی سایت

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Field of Dreams 1989

Nominated for 3 Oscars. Another 6 wins & 11 nominations. See more awards »
دانلود فیلم House II: The Second Story 1987
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم To Live and Die in L.A. 1985

دانلود فیلم House 1985

1 win & 3 nominations. See more awards »
دانلود سریال Ironside

دانلود سریال Private Practice
ریلیز اختصاصی سایت

9 wins & 21 nominations. See more awards »