این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Ryan Cutrona

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Ryan Cutronaمشاهده آثار این هنرمند : Ryan Cutrona
Ryan Cutrona

دانلود فیلم The Most Hated Woman in America 2017

دانلود فیلم The Taking of Deborah Logan 2014

1 win & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Collection 2012

دانلود فیلم Changeling 2008
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 3 Oscars. Another 13 wins & 47 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Gods and Generals 2003

1 win & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Deterrence 1999
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Psycho 1998
ریلیز اختصاصی سایت

4 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Quest 1996

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Glimmer Man 1996
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

دانلود فیلم In the Army Now 1994
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Sliver 1993
ریلیز اختصاصی سایت

4 wins & 9 nominations. See more awards »
دانلود فیلم In the Line of Fire 1993

Nominated for 3 Oscars. Another 2 wins & 12 nominations. See more awards »