این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Matthew Del Negro

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Matthew Del Negroمشاهده آثار این هنرمند : Matthew Del Negro
Matthew Del Negro

دانلود فیلم Sleepwalker 2017
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Wind River 2017

4 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Hot Pursuit 2015

4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Alex of Venice 2014

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Sublime and Beautiful 2014

9 wins & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Saving Lincoln 2013

دانلود فیلم Celeste & Jesse Forever 2012

4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Blue-Eyed Butcher 2012
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Trailer Park of Terror 2008
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود سریال 9JKL
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود سریال Dimension 404

3 nominations. See more awards »
دانلود سریال When We Rise
ریلیز اختصاصی سایت