این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Denise Dowse

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Denise Dowseمشاهده آثار این هنرمند : Denise Dowse
Denise Dowse

دانلود فیلم The Call 2013

1 win & 11 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Reign Over Me 2007
ریلیز اختصاصی سایت

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Guess Who 2005
ریلیز اختصاصی سایت

16 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Coach Carter 2005
ریلیز اختصاصی سایت

3 wins & 15 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Ray 2004

Won 2 Oscars. Another 52 wins & 54 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Eulogy 2004
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Dr. Dolittle 2 2001
ریلیز اختصاصی سایت

3 wins & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Requiem for a Dream 2000

Nominated for 1 Oscar. Another 33 wins & 62 nominations. See more awards »
دانلود فیلم K-911 1999

دانلود فیلم A Civil Action 1998
درخواستی کاربران

Nominated for 2 Oscars. Another 5 wins & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Pleasantville 1998

Nominated for 3 Oscars. Another 18 wins & 41 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Starship Troopers 1997
درخواستی کاربران

Nominated for 1 Oscar. Another 2 wins & 15 nominations. See more awards »