این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Hilary Duff

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Hilary Duffمشاهده آثار این هنرمند : Hilary Duff
Hilary Duff
19 wins & 25 nominations. See more awards »

دانلود فیلم She Wants Me 2012

دانلود فیلم Bloodworth 2010
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Beauty & the Briefcase 2010

دانلود فیلم What Goes Up 2009

دانلود فیلم Material Girls 2006

1 win & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Cheaper by the Dozen 2 2005

دانلود فیلم The Perfect Man 2005

دانلود فیلم Raise Your Voice 2004
ریلیز اختصاصی سایت

2 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم A Cinderella Story 2004

6 wins & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Agent Cody Banks 2003
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Cheaper by the Dozen 2003
ریلیز اختصاصی سایت

2 wins & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Playing by Heart 1998

1 win & 1 nomination. See more awards »