این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Alex Garland

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Alex Garlandمشاهده آثار این هنرمند : Alex Garland
Alex Garland
Nominated for 1 Oscar. Another 21 wins & 52 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Annihilation 2018

8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Ex Machina 2015

Won 1 Oscar. Another 71 wins & 154 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Future Shock! The Story of 2000AD 2014
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Never Let Me Go 2010

7 wins & 26 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Sunshine 2007

1 win & 18 nominations. See more awards »
دانلود فیلم 28 Days Later... 2002
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

10 wins & 31 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Beach 2000
درخواستی کاربران

7 nominations. See more awards »