این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Greg Grunberg

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Greg Grunbergمشاهده آثار این هنرمند : Greg Grunberg
Greg Grunberg
2 nominations. See more awards »

دانلود فیلم A Star Is Born 2018

Top Rated Movies #191 | 1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Suicide Squad: Hell to Pay 2018

دانلود فیلم The Saint 2017

دانلود فیلم Star Trek Beyond 2016

Nominated for 1 Oscar. Another 2 wins & 26 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Tales of Halloween 2015

1 win & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Star Wars: The Force Awakens 2015

Nominated for 5 Oscars. Another 57 wins & 123 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Let's Kill Ward's Wife 2014

دانلود فیلم Big As s Spider 2013

1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Super 8 2011

11 wins & 68 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Kill Speed 2010

دانلود فیلم Star Trek 2009

Won 1 Oscar. Another 23 wins & 92 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Mission: Impossible III 2006

7 wins & 14 nominations. See more awards »