این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Michael Harney

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Michael Harneyمشاهده آثار این هنرمند : Michael Harney
Michael Harney
3 wins. See more awards »

دانلود فیلم A Star Is Born 2018

Top Rated Movies #191 | 1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Bad Hurt 2015

دانلود فیلم Captivity 2007

1 win & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Ocean's Thirteen 2007

1 win & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Shade 2003
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Erin Brockovich 2000
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 31 wins & 58 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Turbulence 1997
ریلیز اختصاصی سایت

4 nominations. See more awards »
دانلود سریال Unsolved
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود سریال Lethal Weapon
ریلیز اختصاصی سایت

2 nominations. See more awards »
دانلود سریال Chicago Med
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود سریال True Detective
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 4 Golden Globes. Another 30 wins & 56 nominations. See more awards »
دانلود سریال Orange Is the New Black
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران