این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Michael Hyatt

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Michael Hyattمشاهده آثار این هنرمند : Michael Hyatt
Michael Hyatt

دانلود فیلم The Price 2017
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Nightcrawler 2014

Nominated for 1 Oscar. Another 43 wins & 120 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Trials of Cate McCall 2013

دانلود فیلم Like Crazy 2011

9 wins & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Fame 2009

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Pushing Tin 1999
ریلیز اختصاصی سایت

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم New Jersey Drive 1995
ریلیز اختصاصی سایت

3 nominations. See more awards »
دانلود سریال Homecoming
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود سریال Snowfall
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود سریال Better Things
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Primetime Emmy. Another 1 win & 3 nominations. See more awards »
دانلود سریال Crunch Time

دانلود سریال True Detective
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 4 Golden Globes. Another 30 wins & 56 nominations. See more awards »