این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Michael Kelly

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Michael Kellyمشاهده آثار این هنرمند : Michael Kelly
Michael Kelly
Nominated for 3 Primetime Emmys. Another 5 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Everest 2015

7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Secret in Their Eyes 2015

1 win & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Now You See Me 2013

1 win & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Man of Steel 2013

7 wins & 46 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Chronicle 2012

2 wins & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Adjustment Bureau 2011
درخواستی کاربران

1 win & 9 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Fair Game 2010

4 wins & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Law Abiding Citizen 2009

3 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Tenderness 2009
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Defendor 2009

1 win & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Did You Hear About the Morgans? 2009

دانلود فیلم Changeling 2008
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 3 Oscars. Another 13 wins & 47 nominations. See more awards »