این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Jeff Kober

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Jeff Koberمشاهده آثار این هنرمند : Jeff Kober
Jeff Kober

دانلود فیلم Leave No Trace 2018

4 wins & 13 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Lost Cat Corona 2017

دانلود فیلم Sully 2016

Nominated for 1 Oscar. Another 12 wins & 31 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Guilt Trip 2012

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Hills Have Eyes II 2007

دانلود فیلم Hidalgo 2004

1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم A Man Apart 2003

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Enough 2002

4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم One Tough Bastard 1996
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Automatic 1995
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Alien Nation 1988
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Laguna Heat 1987
ریلیز اختصاصی سایت