این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Leon

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Leonمشاهده آثار این هنرمند : Leon
Leon
1 win & 4 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Get Rich or Die Tryin' 2005
ریلیز اختصاصی سایت

6 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Buffalo Soldiers 2001
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Ali 2001

Nominated for 2 Oscars. Another 10 wins & 25 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Bats 1999
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Friends & Lovers 1999
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Waiting to Exhale 1995

8 wins & 9 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Above the Rim 1994

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Cliffhanger 1993

Nominated for 3 Oscars. Another 1 win & 9 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Cool Runnings 1993

2 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Five Heartbeats 1991

دانلود فیلم Colors 1988

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Band of the Hand 1986
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »