این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Matt Letscher

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Matt Letscherمشاهده آثار این هنرمند : Matt Letscher
Matt Letscher
2 nominations. See more awards »

دانلود فیلم 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi 2016

Nominated for 1 Oscar. Another 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Day Out of Days 2015
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Teacher of the Year 2014

5 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Her 2013

Won 1 Oscar. Another 82 wins & 181 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Devil's Knot 2013
درخواستی کاربران

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Radio Free Albemuth 2010
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Towelhead 2007
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Gods and Generals 2003

1 win & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Identity 2003

1 win & 11 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Madison 2001
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Mask of Zorro 1998
درخواستی کاربران

Nominated for 2 Oscars. Another 8 wins & 16 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Gettysburg 1993
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »