این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Patrick Magee

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Patrick Mageeمشاهده آثار این هنرمند : Patrick Magee
Patrick Magee

دانلود فیلم The Black Cat 1981
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Chariots of Fire 1981

Won 4 Oscars. Another 14 wins & 19 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Bronte Sisters 1979

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Barry Lyndon 1975
ریلیز اختصاصی سایت

Won 4 Oscars. Another 13 wins & 14 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Luther 1974
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم And Now the Screaming Starts! 1973
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Young Winston 1972
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 3 Oscars. Another 3 wins & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Demons of the Mind 1972
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Tales from the Crypt 1972

دانلود فیلم Asylum 1972
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم A Clockwork Orange 1971

Nominated for 4 Oscars. Another 9 wins & 19 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Anzio 1968
ریلیز اختصاصی سایت