این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Taryn Manning

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Taryn Manningمشاهده آثار این هنرمند : Taryn Manning
Taryn Manning
3 wins & 3 nominations. See more awards »

دانلود فیلم The Vault 2017

دانلود فیلم Swing State 2016

2 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Experimenter 2015

2 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم #Horror 2015

دانلود فیلم All American Christmas Carol 2013
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Zombie Apocalypse 2011
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Speed of Thought 2011
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Love Ranch 2010
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Job 2009
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Devil's Tomb 2009
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Breed 2006

دانلود فیلم Hustle & Flow 2005
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 25 wins & 46 nominations. See more awards »