این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار William Mapother

نمایش مطالب
نمایش مطالب
William Mapotherمشاهده آثار این هنرمند : William Mapother
William Mapother
2 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Tell Me How I Die 2016

دانلود فیلم The Atticus Institute 2015

دانلود فیلم Blackhat 2015

5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم I Origins 2014

2 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Jobs 2013

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Underdogs 2013
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Static 2012
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Citizen Gangster 2011
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Another Earth 2011

7 wins & 13 nominations. See more awards »
دانلود فیلم A Warrior's Heart 2011
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Moving McAllister 2007
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم World Trade Center 2006

4 wins & 8 nominations. See more awards »