این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Michael Massee

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Michael Masseeمشاهده آثار این هنرمند : Michael Massee
Michael Massee

دانلود فیلم Last Man Club 2016
ریلیز اختصاصی سایت

15 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم At the Devil's Door 2014

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Amazing Spider-Man 2 2014

3 wins & 29 nominations. See more awards »
دانلود فیلم CBGB 2013

دانلود فیلم The Amazing Spider-Man 2012

2 wins & 31 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Resident 2011

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Catwoman 2004
ریلیز اختصاصی سایت

Bottom Rated Movies #34 | 13 wins & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Corky Romano 2001
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Lost Highway 1997

1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The End of Violence 1997

1 win & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Game 1997
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Amistad 1997

Nominated for 4 Oscars. Another 9 wins & 38 nominations. See more awards »