این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Andy McPhee

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Andy McPheeمشاهده آثار این هنرمند : Andy McPhee
Andy McPhee

دانلود فیلم Ali's Wedding 2017

دانلود فیلم The Legend of Ben Hall 2016

5 wins & 12 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Slow West 2015

6 wins & 18 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Young Ones 2014

دانلود فیلم Maya the Bee Movie 2014

1 win & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Saving Mr. Banks 2013

Nominated for 1 Oscar. Another 13 wins & 72 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Jack Irish: Bad Debts 2012

1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Hello Herman 2012
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Animal Kingdom 2010

Nominated for 1 Oscar. Another 38 wins & 54 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Passion Play 2010

دانلود فیلم Matching Jack 2010
ریلیز اختصاصی سایت

3 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Condemned 2007

1 nomination. See more awards »