این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Dean Norris

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Dean Norrisمشاهده آثار این هنرمند : Dean Norris
Dean Norris
1 win & 7 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Death Wish 2018

دانلود فیلم Beirut 2018

دانلود فیلم The Book of Henry 2017

1 win & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Fist Fight 2017

دانلود فیلم Secret in Their Eyes 2015

1 win & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Remember 2015

4 wins & 22 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Small Time 2014

دانلود فیلم Men, Women & Children 2014

دانلود فیلم The Counselor 2013

5 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Frozen Ground 2013

دانلود فیلم Get the Gringo 2012

دانلود فیلم Prom 2011