این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Chris Mulkey

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Chris Mulkeyمشاهده آثار این هنرمند : Chris Mulkey
Chris Mulkey
4 wins & 3 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Gotti 2018

دانلود فیلم Call Me King 2017
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Dead on Arrival 2017
ریلیز اختصاصی سایت

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Car Dogs 2016
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Message from the King 2016

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Truth 2015

1 win & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Whiplash 2014

Won 3 Oscars. Another 89 wins & 136 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Last Weekend 2014
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Identical 2014
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Surface 2014
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Living 2014

دانلود فیلم Captain Phillips 2013

Nominated for 6 Oscars. Another 16 wins & 144 nominations. See more awards »