این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Tatsuya Nakadai

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Tatsuya Nakadaiمشاهده آثار این هنرمند : Tatsuya Nakadai
Tatsuya Nakadai
7 wins & 3 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Giovannis Insel 2014
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Tale of The Princess Kaguya 2013

Nominated for 1 Oscar. Another 12 wins & 36 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Kurosawa 2000
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Four Days of Snow and Blood 1989
ریلیز اختصاصی سایت

2 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Hachi-ko 1987
ریلیز اختصاصی سایت

2 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Ran 1985
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 28 wins & 21 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Kagemusha 1980
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 2 Oscars. Another 20 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Samurai Rebellion 1967
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

6 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Sword of Doom 1966
درخواستی کاربران

دانلود فیلم Kwaidan 1964
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Nominated for 1 Oscar. Another 5 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم High and Low 1963
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Nominated for 1 Golden Globe. Another 3 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Harakiri 1962
ریلیز اختصاصی سایت

8 wins & 2 nominations. See more awards »