این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Bill Nighy

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Bill Nighyمشاهده آثار این هنرمند : Bill Nighy
Bill Nighy
Won 1 Golden Globe. Another 13 wins & 25 nominations. See more awards »

دانلود فیلم The Bookshop 2017

14 wins & 32 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Dad's Army 2016

دانلود فیلم Norm of the North 2016
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Their Finest 2016

1 win & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Limehouse Golem 2016

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Second Best Exotic Marigold Hotel 2015

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Salting The Battlefield 2014

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Turks & Caicos 2014

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم I, Frankenstein 2014

دانلود فیلم Pride 2014

Nominated for 1 Golden Globe. Another 9 wins & 18 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Jack the Giant Slayer 2013

1 win & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم About Time 2013

3 wins & 10 nominations. See more awards »