این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Tahmoh Penikett

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Tahmoh Penikettمشاهده آثار این هنرمند : Tahmoh Penikett
Tahmoh Penikett
2 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Deadly Secrets by the Lake 2017
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Man of Steel 2013

7 wins & 46 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Jabberwock 2011
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Trick 'r Treat 2007

6 wins & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Battlestar Galactica: Razor 2007
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود سریال Altered Carbon
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود سریال Incorporated

1 nomination. See more awards »
دانلود سریال Star-Crossed

دانلود سریال Reign
ریلیز اختصاصی سایت

4 wins & 17 nominations. See more awards »
دانلود سریال Rogue
ریلیز اختصاصی سایت

2 wins & 14 nominations. See more awards »
دانلود سریال Continuum

21 wins & 43 nominations. See more awards »
دانلود سریال Bomb Girls

7 wins & 20 nominations. See more awards »