این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار John Pyper-Ferguson

نمایش مطالب
نمایش مطالب
John Pyper-Fergusonمشاهده آثار این هنرمند : John Pyper-Ferguson
John Pyper-Ferguson
1 win & 2 nominations. See more awards »

دانلود فیلم The Remaining 2014
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Wolves 2014

دانلود فیلم Battlestar Galactica Blood and Chrome 2012

Nominated for 3 Primetime Emmys. Another 3 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Hannah's Law 2012
ریلیز اختصاصی سایت

8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Drive 2011
درخواستی کاربران

Nominated for 1 Oscar. Another 77 wins & 172 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Conviction 2010

9 wins & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Die 2010
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم X-Men: The Last Stand 2006

7 wins & 37 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Black Dawn 2005
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Pearl Harbor 2001
درخواستی کاربران

Won 1 Oscar. Another 13 wins & 51 nominations. See more awards »
دانلود فیلم For Richer or Poorer 1997
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Drive 1997
ریلیز اختصاصی سایت