این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار DJ Qualls

نمایش مطالب
نمایش مطالب
DJ Quallsمشاهده آثار این هنرمند : DJ Qualls
DJ Qualls
1 nomination. See more awards »

دانلود فیلم Buster's Mal Heart 2016

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Pawn Shop Chronicles 2013
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Small Apartments 2012

دانلود فیلم Circle of Eight 2009
ریلیز اختصاصی سایت

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم All About Steve 2009

2 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Delta Farce 2007
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Hustle & Flow 2005
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 25 wins & 46 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Core 2003

دانلود فیلم Lone Star State of Mind 2002
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Big Trouble 2002
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Comic Book Villains 2002
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Cherry Falls 2000

1 win & 1 nomination. See more awards »