این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Andre Royo

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Andre Royoمشاهده آثار این هنرمند : Andre Royo
Andre Royo
1 win. See more awards »

دانلود فیلم Billy Boy 2017

دانلود فیلم Hunter Gatherer 2016

3 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Lila & Eve 2015

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Share 2015
ریلیز اختصاصی سایت

3 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Of Mind and Music 2014
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Spectacular Now 2013

10 wins & 31 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Collection 2012

دانلود فیلم Hellbenders 2012
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Freelancers 2012

دانلود فیلم S u p er 2010

دانلود فیلم Perfume 2001
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Shaft 2000

1 win & 13 nominations. See more awards »