این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار William Morgan Sheppard

نمایش مطالب
نمایش مطالب
William Morgan Sheppardمشاهده آثار این هنرمند : William Morgan Sheppard
William Morgan Sheppard
3 wins. See more awards »

دانلود فیلم Too Macabre: The Making of Elvira, Mistress of the Dark 2018

دانلود فیلم Last Man Club 2016
ریلیز اختصاصی سایت

15 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Free Birds 2013

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم That Guy ... Who Was in That Thing 1 2012
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Star Trek 2009

Won 1 Oscar. Another 23 wins & 92 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Over Her Dead Body 2008
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Transformers 2007

Nominated for 3 Oscars. Another 20 wins & 41 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Prestige 2006

Nominated for 2 Oscars. Another 5 wins & 36 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Soldier of God 2005
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Gods and Generals 2003

1 win & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Atlantis: Milo's Return 2003

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Pocahontas II: Journey to a New World 1998

1 nomination. See more awards »