این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Neil Simon

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Neil Simonمشاهده آثار این هنرمند : Neil Simon
Neil Simon
Nominated for 4 Oscars. Another 8 wins & 14 nominations. See more awards »

دانلود فیلم The Out-of-Towners 1999
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Lost in Yonkers 1993
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Marrying Man 1991
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Biloxi Blues 1988
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

دانلود فیلم The Lonely Guy 1984
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Max Dugan Returns 1983
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Only When I Laugh 1981
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 3 Oscars. Another 2 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Cheap Detective 1978
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم California Suite 1978
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 4 wins & 10 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Goodbye Girl 1977
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Won 1 Oscar. Another 9 wins & 9 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Murder by Death 1976
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Golden Globe. Another 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Sunshine Boys 1975

Won 1 Oscar. Another 5 wins & 6 nominations. See more awards »