این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Ray Wise

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Ray Wiseمشاهده آثار این هنرمند : Ray Wise
Ray Wise
4 wins & 6 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Shattered 2017
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Halloweed 2016
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Batman: The Killing Joke 2016

1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Lazarus Effect 2015

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Unnatural 2015
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Night of the Living Deb 2015

دانلود فیلم Digging Up the Marrow 2014

1 win & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Suburban Gothic 2014

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Big As s Spider 2013

2 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Revelation Road 2: The Sea of Glass and Fire 2013
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Wrong Cops 2013

دانلود فیلم Excision 2012

11 wins & 12 nominations. See more awards »