این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار David Pearl

نمایش مطالب
نمایش مطالب
David Pearlمشاهده آثار این هنرمند : David Pearl
David Pearl

دانلود فیلم Straight Outta Compton 2015

Nominated for 1 Oscar. Another 27 wins & 40 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Secret in Their Eyes 2015

1 win & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Beneath the Blue 2010
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Angels & Demons 2009

1 win & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Yes Man 2008

3 wins & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم An American Carol 2008
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم How to Be a Serial Killer 2008
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Changeling 2008
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 3 Oscars. Another 13 wins & 47 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Rush Hour 3 2007

9 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Heartbreak Kid 2007

دانلود فیلم Invincible 2006

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Pursuit of Happyness 2006

Nominated for 1 Oscar. Another 11 wins & 24 nominations. See more awards »