این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Ben Schwartz

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Ben Schwartzمشاهده آثار این هنرمند : Ben Schwartz
Ben Schwartz
Won 1 Primetime Emmy. Another 5 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Happy Anniversary 2018

دانلود فیلم Blue Iguana 2018

دانلود فیلم An Actor Prepares 2018

دانلود فیلم Outside In 2017

1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Intervention 2016

1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Walk 2015

3 wins & 17 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Star Wars: The Force Awakens 2015

Nominated for 5 Oscars. Another 57 wins & 123 nominations. See more awards »
دانلود فیلم This Is Where I Leave You 2014

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Better Living Through Chemistry 2014

دانلود فیلم The Interview 2014

1 win & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Runner Runner 2013

دانلود فیلم Turbo 2013

1 win & 13 nominations. See more awards »