این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی سال های 1979-1970

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : سال های 1979-1970

دانلود فیلم Terror 1978
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Someone's Watching Me! 1978
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Stay Hungry 1976
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Golden Globe. Another 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Big Jake 1971
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The 14 Amazons 1972
ریلیز اختصاصی سایت

3 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم There Was a Crooked Man... 1970
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Damnation Alley 1977

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Warriors 1979

دانلود فیلم Zombie 1979
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Baby 1973

دانلود فیلم Drunken Master 1978

دانلود فیلم Absolution 1978
ریلیز اختصاصی سایت