این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود فیلم های ساخته شده در سال 1987

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده فیلم های ساخته شده در سال 1987

دانلود فیلم The Princess Bride 1987

Nominated for 1 Oscar. Another 7 wins & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Principal 1987

دانلود فیلم Cherry 2000 1987
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Robot Carnival 1987

دانلود فیلم Rage of Honor 1987

دانلود فیلم Masters of the Universe 1987
ریلیز اختصاصی سایت

2 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Ironweed 1987
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 2 Oscars. Another 2 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Doom Asylum 1987

دانلود فیلم A Chinese Ghost Story 1987
ریلیز اختصاصی سایت

11 wins & 14 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Prison on Fire 1987

8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم American Gothic 1987
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Adventures in Babysitting 1987
ریلیز اختصاصی سایت

2 wins & 4 nominations. See more awards »