این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود فیلم های ساخته شده در سال 1991

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده فیلم های ساخته شده در سال 1991

دانلود فیلم Backdraft 1991

Nominated for 3 Oscars. Another 1 win & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم A Brighter Summer Day 1991
ریلیز اختصاصی سایت

8 wins & 12 nominations. See more awards »
دانلود فیلم A Brief History of Time 1991
ریلیز اختصاصی سایت

4 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Madonna: Truth or Dare 1991
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Oscar 1991

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Subspecies 1991
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Super 1991

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Raise the Red Lantern 1991

Nominated for 1 Oscar. Another 20 wins & 12 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Commitments 1991
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 11 wins & 10 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Class Action 1991
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم What About Bob? 1991

2 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Edward II 1991
ریلیز اختصاصی سایت

5 wins & 1 nomination. See more awards »