این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود فیلم های ساخته شده در سال 1996

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده فیلم های ساخته شده در سال 1996

دانلود فیلم The Ghost and the Darkness 1996

Won 1 Oscar. Another 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Nutty Professor 1996
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 9 wins & 12 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Happy Gilmore 1996

1 win & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Waiting for Guffman 1996
ریلیز اختصاصی سایت

2 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Jack 1996
ریلیز اختصاصی سایت

6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Twilight of the Golds 1996
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Gabbeh 1996

5 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Hard Eight 1996
ریلیز اختصاصی سایت

2 wins & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Crow: City of Angels 1996
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Halfback of Notre Dame 1996
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Paradise Lost: The Child Murders at Robin Hood Hills 1996
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Won 1 Primetime Emmy. Another 8 wins & 10 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Land Before Time IV: Journey Through the Mists 1996

2 nominations. See more awards »